Przystanek 1
„Olszyny bobrowe”- użytek ekologiczny.
Przejeżdżając przez wieś Goreń Duży widzimy po lewej stronie niewielkie Jezioro Goreńskie a dalej piękną wydmę śródlądową przeciętą na pół przez drogę asfaltową, którą się poruszamy. Po obu stronach drogi rozciągają się rozległe podmokłe łąki, które są siedliskiem wielu ptaków chronionych. Można tu również spotkać rzadkie już bardzo storczyki szerokolistne – rośliny objęte ścisłą ochroną. Wreszcie docieramy do ogromnego kompleksu leśnego – łęgów olsowo-jesionowych przez które przepływa rzeka Kłótnia a na niej mieszkają bobry, zasiedlone tu w 1981roku. Jeśli tylko teren nie jest zbyt podmokły, możemy wejść w głąb lasu i zobaczyć zbudowaną na rzece – tamę bobrową. W pierwszym zamyśle teren ten miał stać się rezerwatem przyrody, tak by bobry mogły się tu spokojnie zadomowić. Szybko jednak okazało się, że zwierzęta świetnie się tu czują i łatwo poszerzają swoje terytorium, więc miejsce to nazwano – użytkiem ekologicznym.
Przystanek nr 2
Zabytkowy Kościół Parafialny w Kłótnie.
Neogotycki Kościół Parafialny pod wezwaniem Św. Trójcy w Kłótnie wzniesiony został w latach 1878 – 1881r. staraniem proboszcza M. Chlebowskiego, którego koszty pokrył Emilian Kretkowski. Kościół wzniesiony jest na rzucie wydłużonego prostokąta z węższym, dwuprzęsłowym prezbiterium zamkniętym trzema bokami ośmioboku. Załomy między szerszą nawą a węższą częścią ołtarzową wypełniają aneksy (zakrystia i kaplica) – założone na planie prostokątów. W pobliżu kościoła jest cmentarz parafialny rzymsko – katolicki z historycznymi nagrobkami z ok 1900r. Wpisany do rejestru zabytków – decyzja Nr 359/A z dn. 20.01.1995r.
Przystanek nr 3    
Rezerwat przyrodniczy – Jezioro Grodzieńskie.
Rezerwat przyrody Grodno o powierzchnia 132,88 ha, uroczysko z jeziorem i rzadkimi zespołami leśnymi. Występują tu olsy porzeczkowe, łęgi wiązowo-jesienne i grądy niskie. Jezioro Grodno posiada unikalną szmaragdową barwę wody. Wysokie zbocza rynny jeziora, porozcinane są licznymi wąwozami, którymi spływają do zbiornika, okresowo lub przez cały rok wody opadowe. U podstawy zboczy jeziora występują liczne wysięki i źródliska, stwarzające wrażenie krajobrazu górskiego. Otaczające  je naturalne zbiorowiska leśne w okresie wegetacji w całości skrywają zbiornik. Wiosną możemy zachwycić się tu kwitnącymi zawilcami, przylaszczkami, lilią złotogłów a później czosnkiem niedźwiedzim. Nieopodal znajduje się Jezioro Kurowskie: maleńki zbiornik sąsiadujący z jeziorem grodzieńskim, równie urzekający swoim pejzażem. Ze stromego zbocza jeziorka rozpościera się piękny widok na pagórki kurowskie.
Przystanek nr 4
Wieś Boża Wola – panorama Gminy Baruchowo.
Nasza „Zielona Kolejka” przejeżdża teraz przez wieś Boża Wola, która położona jest na prawym brzegu pradoliny rzeki Wisły. Patrząc na prawo przed oczami podróżników rozciąga się malownicza panorama Gminy Baruchowo. Jeśli pogoda jest łaskawa i jasno świeci słońce z tego miejsca możemy nawet zobaczyć oddaloną o kilkadziesiąt kilometrów Petrochemię Płock.
Przystanek nr 5
Wieś Baruchowo – centrum naszej Gminy.
Wójt Gminy zaprasza gości do zwiedzania zabytkowego dworu rodziny Kretkowskich oraz nowoczesnych obiektów sportowych. Neoklasycystyczny dwór w Baruchowie został wzniesiony pod koniec XIX wieku dla Emiliana Kretkowskiego. Pierwotnie powstał korpus główny obecnego dworu, który wzniesiony został z wykorzystaniem fundamentów starszego założenia. W późniejszym czasie, jeszcze pod koniec XIX wieku, także przez Emiliana dostawione zostały skrzydła boczne dworu. Powstało założenie na rzucie litery H, nakryte dachami dwuspadowymi. Główne wejście do dworu znajduje się w niewielkim ryzalicie umieszczonym w osi elewacji frontowej. Prawe skrzydło rezydencji jest parterowe, a lewe piętrowe. Przed budynkiem  znajduje się kolisty, reprezentacyjny podjazd. Całość otoczona jest parkiem krajobrazowym. W 1894 roku majątek przejął Leon Emilian, syn Emiliana. Po śmierci Leona Emiliana majątkiem zarządzała jego żona Maria z Strzeszewskich. W 1940 roku została ona wysiedlona przez Niemców. Po II wojnie światowej majątek rozparcelowano, a we dworze umieszczono szkołę podstawową, a następnie klub młodzieżowy. Od 1984 roku, po kapitalnym remoncie w budowli mieści się Urząd Gminy.
Hala Sportowa w Baruchowie to wielofunkcyjny obiekt sportowy przystosowany do rozgrywania zawodów sportowych, przeprowadzania treningów i ćwiczeń gimnastycznych.
Hala posiada boiska do:
-piłki ręcznej (pełnowymiarowe),
-piłki nożnej halowej – footsal,
-piłki siatkowej – 3 boiska, w tym 1 główne,
-piłki koszykowej – 3 boiska, w tym 1 główne z opuszczanymi koszami,
-badmintona,
-tenisa ziemnego.
Składane trybuny na 150 miejsc umożliwiające rozgrywanie zawodów sportowych ww. dyscyplinach. Obok hali znajduje się cały kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzą boiska o nawierzchni sztucznej i boisko do piłki nożnej wraz z bieżnią o nawierzchni tartanowej. Boisko posiada własne zaplecze socjalno-szatniowe dla graczy oraz trybunę dla kibiców na 400 miejsc siedzących. Na terenie przyległym do hali możemy również podziwiać kącik rekreacyjny, który stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji , gdzie goście mogą mile spędzić wolny czas, odpocząć, zrelaksować się. Do dyspozycji jest  tu stół pingpongowy, stolik rekreacyjny – szacho- chińczyk, a także funkcjonalna altana.