Przystanek nr 1
Jezioro Goreńskie.
Zbiornik ten jest typowym przykładem polodowcowego jeziora rynnowego. Jego powierzchnia to 55,3ha długości ponad dwóch kilometrów a szerokości tylko niecałe pięćset metrów. Podobnie jak sąsiednie Jezioro Krzewent utworzone przez dwa rowy, jest zbiornikiem bezodpływowym. Nad północnym brzegiem wznoszą się dwie wydmy śródlądowe porośnięte borem sosnowym. Na południowym brzegu położona jest wieś Goreń. Jezioro objęte jest strefą ciszy,  ze względu na bliskość położenia Jeziora Rakutowskiego gniazduje i żeruje tu wiele cennych i rzadkich gatunków ptaków. Użytkowanie rekreacyjne jest znikome, ponieważ większość linii brzegowej jest porośnięta trzcinami i zaroślami. Często odwiedzane przez wędkarzy, gdyż mieszkańcy wsi regularnie zarybiają jezioro i dbają o zrównoważoną gospodarkę rybacką.

Przystanek nr 2
Jezioro Skrzyneckie – centrum wypoczynkowo-turystyczne.
Jezioro Skrzyneckie to  centrum turystyki letniskowej. Zbiornik jest niewielki ale intensywnie użytkowany przez plażowiczów oraz wędkarzy. To również typowa rynna polodowcowa o długości niewiele ponad kilometra i szerokości około 350m. Ciekawostką jest to, że poziom lustra wody w Jeziorze Skrzyneckim jest o 1m niższy od poziomu lustra na Jeziorze Goreńskim a przecież  zbiorniki te położone są w bardzo bliskim sąsiedztwie. Brzegi jeziora są wysokie i piaszczyste, zarośnięte tylko w 10% co powoduje że w sezonie letnim plaże są pełne wczasowiczów. A co za tym idzie, teren wokół jeziora jest gęsto zagospodarowany, barami, dyskotekami, sklepikami i wypożyczalniami sprzętu wodnego. Tu także swoją bazę mają nurkowie. Głębokość maksymalna zbiornika to około 10m, więc warunki do podwodnych wojaży są zadowalające.

Przystanek nr 3
Krucze Góry – rzeźba polodowcowa ze 125-letnimi sosnami.
Krucze Góry to grzbiet wydmy śródlądowej porośnięty 125-cio letnim borem sosnowym. Kilkanaście lat temu planowano tu założyć rezerwat przyrody, na dzień dzisiejszy jest to teren użytkowany gospodarczo przez Nadleśnictwo Włocławek jako drzewostan nasienny. Sama nazwa tego miejsca ma swoją historię, to nazwa potoczna czyli zwyczajowa. Krucze Góry wzięły się stąd iż kilkadziesiąt lat temu w koronach tutejszych sosen gniazdowały w dużej liczbie kruki. Wzniesienie ma około 100m.n.p.m i jest nie tylko ciekawe krajobrazowo ale również w okresie jesiennym stanowi raj dla miłośników grzybobrania. Przystanek ten znajduje się na trasie zielonego szlaku rowerowego Velomazovia.
Przystanek nr 4
Jezioro Gościąż – unikatowy rezerwat geomorfologiczny.
Jezioro Gościąż o powierzchni 42 ha i głębokości do 24 m na pozór niczym nie różni się od innych jezior polskich. Jednak jego dno kryje niesamowite tajemnice. Jezioro jest ewenementem na skalę krajową i światową. Zostało wpisane na listę przyrodniczych fenomenów w skali światowej dzięki odłożonym na jego dnie osadom, które tworzy gytia węglanowo – siarczkowa.

Osady te utrwalone w formie lamin odkładały się w ciągu 12000 lat w rocznych i wiekowych rytmach akumulacyjnych. Jest to jak dotychczas jedyny stwierdzony w Europie przypadek mikrowarstwowania w ciągu całej historii zbiornika. Tak zachowany, nieprzerwany zapis historii polodowcowej jest wyjątkiem. Osady te stanowią swoisty kalendarz zawierający informację o zmianach klimatycznych, hydrograficznych, glebowych, roślinnych, a także antropogenicznych. W 2000 roku  utworzono w celu ochrony osadów dennych jeziora Gościąż rezerwat geomorfologiczny obejmujący wody jezior: Gościąż, Brzózka, Mielec i Wierzchoń oraz obszar lasów i bagien otaczających owe jeziora. Nad brzegiem jeziora napotykamy mogiłę żołnierza z 1939 roku.
Przystanek nr 5
Ścieżka dydaktyczna Smólnik-Kosinowo-Ruda.
Osada Ruda.
Wracając z rezerwatu docieramy do osady Ruda, przez którą przepływa urokliwa rzeczka o tej samej nazwie. W miejscu naszego postoju, na rozległej polanie znajduje się idealne miejsce na odpoczynek lub posiłek. Są tu drewniane wiaty, miejsce na ognisko oraz tablice dydaktyczne i informacyjne. Tuż przy naszej trasie na rzece Ruda znajduje się stare spiętrzenie, które dawniej współdziałało z młynem. Dziś starego młyna już nie ma ale spiętrzenie przetrwało i jest ciekawostką turystyczną a także miejscem badań naukowych prowadzonych przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.  Naukowcy od 1990 roku prowadzą tu monitoring hydrologiczny i hydrochemiczny.

Przystanek nr 6
Rzeka Wisła – Marina Dobiegniewo.
Przemierzając Lasy Gostynińsko-Włocławskie docieramy do lewego brzegu Zalewu Włocławskiego. Tu w gościnne progi zaprasza nas Przystań Wodna w Dobiegniewie. Nadbrzeże basenu portowego wyposażone jest w najróżniejszą infrastrukturę żeglarską, w samej przystani cumują przepiękne łodzie i żaglówki. W budynku głównym znajduje się bar z misternie zbudowanymi modelami łodzi a na zewnątrz kierują  lufy w stronę rzeki zabytkowe armaty. Goście  z „Zielonej Kolejki” mogą skorzystać z kącika rekreacyjnego z którego rozciąga się przepiękny widok na Zalew. Przyrodnicy wyposażeni w lornetki mogą tu zaobserwować: największego ptaka drapieżnego Polski – Bielika, różnego rodzaju kaczki, łabędzie i czaple. Właściciel Mariny zaprasza nas na niezapomnianą przygodę – rejs po Wiśle – tramwajem wodnym, inaczej pływającą platformą turystyczną. Rejs trwać będzie około godziny. Dopłyniemy do Dobrzynia nad Wisłą a potem w drodze powrotnej odwiedzimy stopień wodny we Włocławku.

Przystanek nr 7
Rezerwat Jazy – Stary Czapliniec.
Jest to rezerwat leśny, utworzony w 1963 r. W chwili tworzenia celem ochrony była czapla siwa, aktualnie cennym elementem jest 160-cio letni starodrzew sosnowy. Jego powierzchnia liczy 2,62 ha, leży w gminie Włocławek. Rezerwat położony jest w szczytowej partii wysokiej wydmy ciągnącej się w formie długiego wału ze wschody na zachód, noszącego lokalną nazwę „Kruczych Gór”. W rezerwacie spotykać można  zwierzęta: jeż, wydra, kuna leśna, norka amerykańska, lis, borsuk, sarna, jeleń, dzik i inne. Ostoje znalazło tu 9 gatunków nietoperzy, w tym bardzo rzadki nocek łydkowłosy i nocek Brandta. Z licznie występujących tu ptaków obserwuje się : bociana czarnego, kanię czarną i rudą, bielika, żurawia, łabędzia niemego, gągoła, czernicę, perkoza dwuczubego, dzięcioła czarnego.

Przystanek nr 8
Wydmy śródlądowe – rzeźba polodowcowa.
Charakterystycznym elementem dla Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego są wydmy śródlądowe. Jadąc naszą kolejką w stronę Osady Smolarskie napotykamy największe pole wydmowe o długości 20km i szerokości 6km rozciągające się na południowy wschód od Włocławka w kierunku Gorenia Dużego. Wydmy stanowią tutaj dominujący element krajobrazu, którego odrębność podkreślają ponadto sosnowe lasy. Wzniesienia te są dość imponujące. Najwyższe wydmy to Góra Patrolowa – 114,6 m n.p.m., Granna Góra – 114m n.p.m. czy Łysa Góra – 112,4 m n.p.m. (najbliżej „Zielonej Szkoły” w Goreniu Dużym).