Zakończono prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Baruchowo”. Gmina Baruchowo otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, na realizację zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności”.  

W ramach tego zadania na terenie Gminy Baruchowo wybudowano dwie Otwarte Strefy Aktywności, pierwsza w miejscowości Goreń Duży (na terenie Zielonej Szkoły), druga natomiast w miejscowości Baruchowo (na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego). Kwota otrzymanego dofinansowania to 50 000,00 zł, co stanowi 47,5% całkowitego kosztu realizacji tej inwestycji.

W ramach Otwartych Stref Aktywności powstały siłownie plenerowe (10 urządzeń) oraz strefy relaksu (plenerowe urządzenia do gier planszowych typu szachy/warcaby), przeznaczone do użytku wszystkich mieszkańców oraz osób wypoczywających na terenie Gminy Baruchowo.