Od 17 lipca 2017r. w Zielonej Szkole w Goreniu  odbywają się półkolonie letnie dla dzieci rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Organizatorem tej formy wypoczynku jest Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z  siedzibą w Przysieku i Zielona Szkoła w Goreniu. W programie pobytu dla dzieci z okolicznych  miejscowości zaplanowano ciekawe i liczne: warsztaty artystyczne, zajęcia edukacyjne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze m.in. do Torunia ( Młyn Wiedzy), do Multikina we Włocławku na film animowany ,,Rock Dog”, do siedziby GWPK w Kowalu na warsztaty w ogrodzie edukacyjnym pn. ,, Rycykowy Zakątek” i do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach na zajęcia z ornitologiem, piesze, badawcze wyprawy ścieżkami edukacyjnymi i zajęcia survivalowe.

Atrakcją półkolonii są także przejażdżki ,, Zieloną Kolejką”, podczas których można podziwiać niezwykle malownicze tereny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Czas w Zielonej Szkole w Goreniu upływa bardzo szybko, a każdy z półkolonijnych dni staje się okazją do różnorodnej aktywności dzieci, rozwijania talentów czy nabywania umiejętności integracji i współpracy w grupie. Opiekę nad dziećmi sprawują p. S. Dybowska, p. A. Sidwa, p. J. Świderska i p. L. Pawlicka.

Lidia Pawlicka

[Not a valid template]