Wójt Gminy Baruchowo i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie zaprosił sympatyków dwóch kółek do udziału w dniu 27.07.2013r. w I Familijnym Rajdzie Rowerowym z Zieloną Kolejką. Uczestniczyli w nim zarówno mieszkańcy gminy Baruchowo,  jak i sąsiednich gmin. Wśród uczestników nie zabrakło również naszych sponsorów: przedstawicieli  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, właściciela firmy Matro Pana Romana Tomaszewskiego z rodziną oraz Prezesa  Banku Spółdzielczego w Kowalu Pani Haliny Radziejewskiej. W  sobotni poranek przy Hali Sportowej zebrała się grupa cyklistów, która została przywitana przez Pana Stanisława Sadowskiego Wójta Gminy Baruchowo i Panią Magdalenę Krygier – Czajkowską kierownika Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  w Baruchowie. Po dokonaniu formalności związanych ze sprawdzeniem obecności i rozdaniem kamizelek odblaskowych uczestnikom, grupa cyklistów  na czele z nowo zakupioną Zieloną Kolejką ruszyła do Gorenia Dużego, a stamtąd do Kowala, gdzie czekał na nich pierwszy poczęstunek.

Po  krótkim odpoczynku  rowerzyści wyruszyli  dalej w trasę wiodącą przez Rakutówek, Dobrzelewice i Grodno, gdzie  przewidziany był kolejny przystanek. Tutaj panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Grodnie przygotowały dla nich pyszny żurek.  Rajd zakończył się w Zielonej Szkole wspólną biesiadą. Podczas biesiady zostały rozstrzygnięte konkursy, zarówno na najstarszego uczestnika rajdu, którym został Pan Wojciech Sobczak, jak i najmłodszego uczestnika rajdu, którym okazał się Jakub Czajkowski. Finaliści otrzymali rowery ufundowane przez Prezesa Banku Spółdzielczego Panią Halinę Radziejewską. Kolejny konkurs dotyczył naszych sponsorów  – wygrał go Dawid Czajka otrzymując od Firmy Matro rower, zaś pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. O bezpieczeństwo podczas imprezy dbała policja oraz staż pożarna. Składamy serdeczne podziękowania  na ręce Pana Kierownika Posterunku Policji w Kowalu Pana Eugeniusza Latowskiego oraz Pana Mariana Maślanki Prezesa  Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękujemy również naszym sponsorom: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  za współfinansowanie zakupu Zielonej Kolejki, Pani Joannie Mechuła, Panu Romanowi Tomaszewskiemu – właścicielowi Firmy Matro  i Powiatowemu Radnemu, a także Pani Halinie Radziejewskiej Prezesowi Banku Spółdzielczego w Kowalu.