Trwają prace przy kolejnej inwestycji na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym polegającej na budowie dwóch domków letniskowych, 19 lipca 2018r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Gminie Baruchowo na tą inwestycje przyznano pomoc w wysokości 68 962,00 zł a całkowita jej wartość to 243 852,36 zł.

 

Już od dzisiaj na dzieci przyjeżdżające do Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym w minii zoo czekają nowe zwierzęta.

Do naszej zagrody edukacyjnej zakupiliśmy daniele oraz owieczki kameruńskie.

Zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzania ośrodka 🙂

        Pobyt grup zorganizowanych z noclegiem: Pobyt dla dzieci do III kl. SP – 60 zł/os. Pobyt dla dzieci od IV do VI kl. SP – 65 zł/os. Pobyt dla dzieci od VII do VIIII kl. …

Więcej

        Jednodniowy pobyt grup zorganizowanych warsztaty edukacyjne – 250 zł od grupy do 25 os. Wykaz prowadzonych warsztatów:warsztaty z wikliny; warsztaty z rzeźby, warsztaty terenowe w lesie, warsztaty z odlewów tropów zwierząt; warsztaty z gliny; warsztaty …

Więcej

      Noclegi Nocleg w pokoju wieloosobowym – 30 zł/os. Nocleg w pokojach hotelowych bez łazienki – 40 zł/os. Nocleg w pokojach hotelowych z łazienką – 50 zł/os. Dzieci do lat 10 płacą 50% ceny. Wyżywienie dla grup …

Więcej

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Baruchowo”. Gmina Baruchowo otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, na realizację zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności”.  

W ramach tego zadania na terenie Gminy Baruchowo wybudowano dwie Otwarte Strefy Aktywności, pierwsza w miejscowości Goreń Duży (na terenie Zielonej Szkoły), druga natomiast w miejscowości Baruchowo (na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego). Kwota otrzymanego dofinansowania to 50 000,00 zł, co stanowi 47,5% całkowitego kosztu realizacji tej inwestycji.

W ramach Otwartych Stref Aktywności powstały siłownie plenerowe (10 urządzeń) oraz strefy relaksu (plenerowe urządzenia do gier planszowych typu szachy/warcaby), przeznaczone do użytku wszystkich mieszkańców oraz osób wypoczywających na terenie Gminy Baruchowo.

   

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Baruchowo znalazła się na liście jednostek samorządu terytorialnego, którym przyznano pomoc w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne współfinansowane w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Malej Infrastruktury Sportowej”.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą NR XLVIII/795/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”, udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 42 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” w łącznej kwocie 480 000,00 zł.

Gmina Baruchowo na mocy ww. uchwały otrzyma dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł. na realizację inwestycji pn.: „Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Goreń Duży”.

12 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na liście znalazło się 18 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 4 559 505 zł.

Gmina Baruchowo wnioskowała o przyznanie pomocy na realizację inwestycji pn.: „Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym”, kwota pomocy to 233 699,00 zł.

Prawdopodobny termin realizacji inwestycji to 2020 rok.

Podczas pobytu dzieci p. A. Sidwa przeprowadziła dla uczestników półkolonii ,,słodkie” zajęcia z wypieków. I tym razem w ruch poszły: mąka i dodatki, stolnice, wałki. W pięknie ozdobionej sali  ,, Fabryki Sztuki” rozszedł wręcz niebiański aromat ciasta, z którego powstawały wymyślne w kształtach i formach ciasteczka. Koloniści z niezwykłym zapałem i rozmachem przygotowali słodkości, które po ozdobieniu i upieczeniu zjedli z apetytem. Smakowały wybornie…

Po zajęciach z wypieków wszyscy uczestnicy tej formy wypoczynku poddani zostali tzw.,, Otrzęsinom”, czyli próbom otrzęsinowym przygotowanym na ten dzień przez opiekunów grup. Wspólna zabawa dostarczyła niezwykłych wrażeń i emocji. W rywalizacji z różnych dziedzin oraz z wiedzy przyrodniczej, otrząśnięci już goreńscy koloniści mogli bawić się na bardzo dobrze przygotowanym do tego celu placu zabaw i linarium, korzystać z gokartów lub wyrażać siebie w plastycznych formach czy poznawać zwyczaje i życie zwierząt w Mini ZOO.

Dodatkową niespodzianką w programie dnia było spotkanie z policjantami z KMP we Włocławku i Kowalu, którzy przybyli na zaproszenie pani L. Pawlickiej i  przeprowadzili dla dzieci pogadankę na temat – bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji. Na zakończenie spotkania można było zajrzeć do wozu policyjnego i …posłuchać sygnałów.  Tak więc kolejny dzień pobytu w Goreniu wypełniony był atrakcjami.

Zajęcia z wikliny.

Jak się okazuje, wikliniarstwo to niełatwa sztuka, ale można było spróbować zmierzyć się z tym zadaniem, Zajęcia z wikliny w ostatni dzień kolonii poprowadził dla dzieci wypoczywających w Goreniu  p. S.Markiewicz.  Powoli z wierzbowych witek powstawały serduszka i rybki, a zręczne paluszki uczyły się, jak zrobić supeł i jak używać szydła…Kto uczestniczył w zajęciach, wie o czym mowa. Pod kierunkiem naszego mistrza udało się stworzyć małe, wiklinowe ozdoby. I ,,nie od razu przecież Kraków zbudowano…” Tego dnia odbyły się też dyskoteka pożegnalna i zaplanowane tradycyjne ognisko z kiełbaskami, choć kiełbaski musieliśmy zjeść w budynku, bo niebo ,,rozpłakało ” się na dobre…. Zapewne z racji końca półkolonii. Następnie uczestnikom ,,zielonej przygody” w Goreniu p. L. Pawlicka wraz z paniami opiekunkami grup wręczyła pamiątkowe dyplomy i małe upominki. I półkolonie oficjalnie zakończyły się…z myślą, że spotkamy się za rok.

Uczestnicy półkolonii wraz z opiekunami serdecznie dziękują Pani  Dyrektor Joannie Dąbek i pozostałym pracownikom ośrodka  za współpracę i pomoc przy organizacji półkolonii w gościnnych progach Zielonej Szkoły w Goreniu.

           Lidia Pawlicka

[Not a valid template]

 

 

Dobry nastrój z dozą podniecenia towarzyszył wszystkim  półkolonistom w dniu wycieczki  do Centrum Nowoczesności w Toruniu, gdzie kolejny raz dowiedzieli się, że …Nauka… to takie proste! W Młynie Wiedzy dzieci doświadczały, badały, poznawały i eksperymentowały na kilku poziomach wystawowych m.in. ,, O obrotach”, ,, Rzeki”, ,,przeŻycie”, ,,przebudowa”, ,,Idee”, ,,Poruszyć wyobraźnię” i ,, Toruń niewidzialny”. Była to niezwykle pouczająca wycieczka pełna świetnej zabawy. Na pewno trzeba się do Młynu Wiedzy wybrać kolejny raz…

Lidia Pawlicka

[Not a valid template]
12345...