12 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na liście znalazło się 18 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 4 559 505 zł.

Gmina Baruchowo wnioskowała o przyznanie pomocy na realizację inwestycji pn.: „Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym”, kwota pomocy to 233 699,00 zł.

Prawdopodobny termin realizacji inwestycji to 2020 rok.