Z przyjemnością informujemy, że Gmina Baruchowo znalazła się na liście jednostek samorządu terytorialnego, którym przyznano pomoc w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne współfinansowane w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Malej Infrastruktury Sportowej”.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą NR XLVIII/795/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”, udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 42 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” w łącznej kwocie 480 000,00 zł.

Gmina Baruchowo na mocy ww. uchwały otrzyma dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł. na realizację inwestycji pn.: „Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Goreń Duży”.