Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty do spraw organizacji turystyki i rekreacji.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

  • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków z zewnątrz np. WFOŚiGW, środków wojewódzkich, powiatowych z organizacji pozarządowych itp.;
  • przyjmowanie i ustalanie szczegółów rezerwacji imprez okolicznościowych oraz pobytów grup szkoleniowych i wypoczynkowych w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym i w świetlicach wiejskich;
  • koordynacja oraz zawieranie umów dotyczących zamawianych imprez okolicznościowych, pobytów grup oraz wynajmu pomieszczeń Zielonej Szkoły i świetlic wiejskich;
  • nadzór nad imprezami i uroczystościami organizowanymi przez Zieloną Szkołę;
  • naliczanie, przyjmowanie odpłatności za usługi i terminowe odprowadzanie środków pieniężnych do banku oraz odpowiedzialność za wpłaty dokonywane przez klientów;
  • prowadzenie strony internetowej i facebook Zielonej Szkoły.

 

Kandydaci proszeni są o kontakt z Dyrektorem GOKSiR  tel. 606 884 944 lub osobiście w Zielonej Szkole  Goreń Duży 37, mail – biuro@zielonaszkolagoren.pl